Hasznos tanácsok

Honlapunknak ezen az oldalán olyan témákban igyekszünk általános jellegű tanácsokat adni, tájékoztatást nyújtani, amelyek megítélésünk szerint közérdeklődésre tarthatnak számot. Ezek a témák vagy szélesebb kört érintenek, vagy éppen specialitásuk miatt fokozottabb körültekintést igényelnek a mindennapokban.

Honlapunknak ezen az oldalán ilyen ügyekben igyekszünk tájékoztatást adni, segítséget nyújtani.

§


§ A munka törvénykönyvének szabadságra vonatkozó rendelkezései

§ A közhasznú szervezetekre vonatkozó legfontosabb előírások

 

A közhasznúságra vonatkozó előírásokat a 2011. évi CLXXV. törvény tartalmazza, amely lényeges változást hozott a korábbiakhoz képest.

1. 2012. január 1-ét követően nem alapítható új közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezet

2. A korábban már bírósági nyilvántartásba vett közhasznú szervezetek megőrizték a közhasznú jogállásukat és az ez alapján szerzett jogaikat egészen 2014. május 31-ig, ezt követően csak az maradhatott közhasznú jogállású, amely igazolta az új jogszabály szerinti feltételeknek való megfelelőséget 2014. május 31-ig. Figyelem! Amennyiben ezt elmulasztották, a bíróság 2014. június 1-től törli a nyilvántartásból a közhasznú minősítésüket! 

 Melyek a közhasznúság fenntartásának konkrét, jogszabályban meghatározott feltételei, melyeket tehát e határidőig mindenképpen teljesíteni kell?

a) Jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenységet kell a szervezetnek végeznie; és

b) megfelelő anyagi erőforrásokkal kell rendelkeznie. Ezen feltétel akkor teljesül, ha az alábbi 3 kritérium közül legalább egy teljesül az előző 2 lezárt üzleti évre vonatkozóan:

 • a szervezet átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy 
 • a szervezet két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy 
 • a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét, és

c) megfelelő társadalmi támogatottsága van: ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

 • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy 
 • a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
 • közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

Összefoglalva: a fenti a), b) és c) feltételek együttes fennállása szükségeltetik, azzal, hogy a b) és c) feltételei közül egy-egy (az általunk „pipa jellel” jelölt) részfeltétel vagylagosan is elegendő, azok közül nem kell mindnek megfelelni.

4. Megszűnt a közhasznú tevékenységek tételes jogszabályi felsorolása.

5. 2014. május 31-i hatállyal megszűnt a kiemelkedően közhasznú jogállás.

6. A közhasznú szervezetek kivétel nélkül kötelesek kettős könyvvitelt vezetni.

7. Az eddig közhasznúsági jelentés helyett pedig közhasznúsági mellékletet kell készíteni. Ebben kell bemutatni:

 • a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, 
 • a közhasznú tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, 
 • a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat (megfelelő anyagi erőforrások és társadalmi támogatottság igazolása).

A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell:

 • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
 • a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, 
 • a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségviselők felsorolását

 

vissza a cikk elejéhez


§ Az adásvételi szerződés megkötésének menete

§ A korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó előírások változásai

§ Mit tegyünk, ha tartozást örökölnénk?Hidas és Szücs Ügyvédi Iroda

www.hidasesszucs.hu

Email: iroda@hidasesszucs.hu | Telefon/Fax: +36 34 300 115 2800 Tatabánya, Győri út 14. 1/6.