Ezen az oldalon a Hidas és Szücs Ügyvédi Iroda és munkatársai közreműködésével megvalósuló közbeszerzési és beszerzési eljárások dokumentumait találhatják meg a Tisztelt Érdeklődők.

 

Eljárás tárgya

Ajánlatkérő

Eljárás megindításának dátuma

Letöltés

Könyvdokumentumok, audiovizuális és elektronikus dokumentumok beszerzése József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya)  2016.05.02.

 

„A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási tárgyú uniós társfinanszírozású projektjeinek megvaló- sításához kapcsolódóan munkaerő-piaci humán (tanácsadó) és mentor szolgáltatás biztosítása” Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (Tatabánya)  2016.07.21.

„Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése – I.” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)  2016.12.19.

„Tatabányai Egyesített Bölcsődék Kertvárosi Bölcsőde infrastrukturális felújítása” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)  2017.02.22.
„Tatabányai Egyesített Bölcsődék Dózsakerti Bölcsőde infrastrukturális felújítása” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)  2017.02.22.
„Tatabányai Egyesített Bölcsődék Székhelyintézmény infrastrukturális felújítása” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)  2017.03.13.
„TJ ESZI Újvárosi Segítő Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)  2017.03.13.
„Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)   2017.03.29.
„Turul Óvoda energetikai korszerűsítése” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)   2017.03.29.
„Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése – II. ütem” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)   2017.04.27.
„Tatabányai Egyesített Bölcsődék Dózsakerti Bölcsőde infrastrukturális felújítása (2)” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)   2017.05.29
„Tatabányai Sárberki Óvoda infrastrukturális felújítása, tornaterem építése”  Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)   2017.06.23
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. c. projekt keretébena Köztársaság úti és a Szabadság téri rendelő és védőnői szolgálat kivitelezési feladatainak ellátása” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)   2017.06.23
„Könyvdokumentumok, audiovizuális és elektronikus dokumentumok beszerzése - 2017”  József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya)  2017.07.10.

„Tatabánya, Üveggyári út 2. ütemének kivitelezése”

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)   2017.08.21.  
„Családi Intézet és a Bánhidai Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)   2017.09.01.  
„Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)  2017.09.01.
„A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási tárgyú uniós társfinanszírozású projektjeinek megvalósításához kapcsolódóan munkaerő-piaci humán (tanácsadó) és mentor szolgáltatás biztosítása” (2017) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (Tatabánya)  2017.09.04
"Csapadékvíz elvezetése Pusztavámon-tervezés” Pusztavám Község Önkormányzata  2017.09.12.
„Újvárosi új háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat megközelítéséhez szükséges út, járda, parkolók megépítése” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)   2017.09.21
„Tatabánya, a VII-es telepi iparterület fejlesztése - kivitelezés” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)  2017.09.22  
„Tűzkár helyreállítási munkák elvégzése” Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (Tatabánya)  2017.12.15
„Városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001) keretében utcabútorok beszerzése” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)  2017.12.15
„Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)   2018.01.08.
„Színes Doppler ultrahang készülék beszerzése a Batthyány Kázmér Szakkórház részére”  Batthyány Kázmér Szakkórház  2018.01.31.  
„Csapadékvíz elvezetése Pusztavámon-kivitelezés”  Pusztavám Község Önkormányzata  2018.01.31.  
„Többfunkciós tehergépjármű és tartozékok beszerzése ajánlatkérő részére” Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft.  2018.02.06.  
„Ügyeleti háziorvosi rendelő kialakítása”  Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)   2018.02.13.  
„Tatabányai Egyesített Bölcsődék Kertvárosi Bölcsőde infrastrukturális felújítása” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)   2018.03.06.
„Tatabánya, Búzavirág út felújítása és autóbuszöböl kiépítése”  Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)   2018.03.29
„TOP 6.3.2-15 azonosítószámú „A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója” című projekt megvalósításához kötődő a Fő téren létesülő parkolóház és Szolgáltatóház területét érintő elektromos hálózat kiváltásához szükséges kivitelezési tevékenység ellátása.” Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)   2018.03.29
„Pusztavám Község közigazgatási területén, önkormányzati fenntartásban működő közintézmények részére közétkeztetés biztosítása”   Pusztavám Község Önkormányzata  2018.11.29  
       
Hidas és Szücs Ügyvédi Iroda

www.hidasesszucs.hu

Email: iroda@hidasesszucs.hu | Telefon/Fax: +36 34 300 115 2800 Tatabánya, Győri út 14. 1/6.