Hasznos tanácsok

Honlapunknak ezen az oldalán olyan témákban igyekszünk általános jellegű tanácsokat adni, tájékoztatást nyújtani, amelyek megítélésünk szerint közérdeklődésre tarthatnak számot. Ezek a témák vagy szélesebb kört érintenek, vagy éppen specialitásuk miatt fokozottabb körültekintést igényelnek a mindennapokban.

Honlapunknak ezen az oldalán ilyen ügyekben igyekszünk tájékoztatást adni, segítséget nyújtani.

§


§ A munka törvénykönyvének szabadságra vonatkozó rendelkezései

§ A közhasznú szervezetekre vonatkozó legfontosabb előírások 

§ Az adásvételi szerződés megkötésének menete

§ A korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó előírások változásai

§ Mit tegyünk, ha tartozást örökölnénk?

Sajnálatos módon egyre gyakoribb, hogy az örökösök javarészt tartozást örökölnének az örökhagyó után, ilyen esetben érdemes megfontolni mit tegyünk, figyelemmel arra, hogy az örökség elfogadásán kívül van más lehetőség is.

Elsődlegesen fontos megjegyezni, amit a Polgári Törvénykönyvünk is egyértelműen rögzít, hogy az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelezőknek. Amennyiben ezek a követelés érvényesítésekor nincsenek az örökös birtokában, abban az esetben is csak az öröksége erejéig köteles helytállni, de annak erejéig egyéb vagyonával is felel. Kivétel ezen szabályozás alól a hagyaték megszerzésével járó költségek, illetve a hagyatéki eljárás költségei, melyekért az örökös a saját vagyonával is felel.

Amennyiben elfogadjuk az örökséget és a hagyaték nem nyújt fedezetet a teljes tartozásra, abban az esetben nem szabad megfeledkeznünk, hogy a Polgári Törvénykönyv szigorúan rögzíti a hagyatéki tartozások kielégítési sorrendjét, melynek betartása az örökös felelőssége.

A hagyatéki tartozások kielégítési sorrendje az alábbi:

1. az örökhagyó illő eltemetésének költségei;

2. a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek, valamint a hagyatéki eljárás költségei;

3. az örökhagyó tartozásai;

4. a kötelesrészen alapuló kötelezettségek;

5. a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.

 

Amelyik csoportban valamennyi tartozás teljes kielégítésére nincs lehetőség, abban az esetben a kielégítésnek a követelések arányában van helye.

 A fenti sorrend tartása alól két kivétel van, egyrészt amikor az örökös feltevése szerint a hagyaték teljes fedezetet nyújt a hagyatéki tartozásokra. Ennek érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Másik kivétel, amikor a hagyatékhoz tartozó valamely vagyontárgyon a hitelezőnek zálogjoga van, ő a biztosíték erejéig teljes kielégítést kereshet, függetlenül attól, hogy a hagyatéki tartozások sorrendjében hol helyezkedik el.

 Amennyiben az örökségben olyan mértékű tartozás van, amely eléri vagy meghaladja az örökölt vagyon pozitív összegét, úgy érdemes megfontolni az örökség visszautasítását. Sok esetben az örökösök pl. egy szülői házhoz fűződő érzelmi kötelék miatt nem utasítják vissza az örökségét, még abban az esetben sem, ha a tartozás mértéke jelentősen meghaladja a pozitív vagyont, pedig az ingatlan értékével felelnek a tartozásokért. Azonban, ha ilyen esetben visszautasítjuk az örökséget, akkor a hagyatéki eljárás díján felül a hitelezőkkel való bonyodalmas elszámolást is megspórolhatjuk.

Az örökséget hallgatólagos módon is el lehet fogadni, melyet követően az örökséget már nem utasíthatjuk vissza. Visszautasítási jogról való hallgatólagos lemondásnak minősül pl. az örökölt ingatlan birtokba vétele, vagy az örökhagyó utolsó nyugdíjának átvétele.

Az örökség visszautasítása esetén nem válogathatunk az örökségből, ebben az esetben, mint egész kerül visszautasításra. Kivételt képez ezen szabály alól a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzátartozó felszerelési tárgyak, és az állatállomány, ezt külön is vissza lehet utasítani, abban az esetben, ha az örökös nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel.

Visszautasítás esetén az örökség a következő örökösre száll tovább, aki szintén eldöntheti, hogy elfogadja-e azt. Amennyiben esetlegesen az örökséget minden örökös visszautasítja, abban az esetben az állam örököl.

Amennyiben nagyobb tartozás esetén mégis elfogadnánk az örökséget, ne feledjük, hogy a felelősség csak a hagyatéki vagyon mértékéig terjedhet, az örökös saját vagyonával már nem tartozik felelősséggel.

 

 

vissza a cikk elejéhezHidas és Szücs Ügyvédi Iroda

www.hidasesszucs.hu

Email: iroda@hidasesszucs.hu | Telefon/Fax: +36 34 300 115 2800 Tatabánya, Győri út 14. 1/6.