„Újvárosi új háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat megközelítéséhez szükséges út, járda, parkolók megépítése”

Dokumentum neve

Közzététel dátuma

Letöltés

Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok (pdf.)  2017.09.21
Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok (.word)  2017.09.21
Műszaki leírás és árazatlan közbeszerzés (.zip)  2017.09.21
Helyszíni bejárás jegyzőkönyve  2017.10.02
Kiegészítő tájékoztatás  2017.10.03.
Bontási jegyzőkönyv  2017.10.06
Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők (Kbt. 115. § (7) bekezdés)  2017.10.06
Hiánypótlási felhívás  2017.10.11
Összegezés  2017.11.10  
Vállalkozási szerződés  2018. 12.12  
   
     
Hidas és Szücs Ügyvédi Iroda

www.hidasesszucs.hu

Email: iroda@hidasesszucs.hu | Telefon/Fax: +36 34 300 115 2800 Tatabánya, Győri út 14. 1/6.